Sickly Modded Rolls-Royce Spotted In London

July 2, 2008

rolls.jpg

This is a $1,000,000 highly modded 1995 Rolls-Royce Silver Spirit MKIV recently spotted in London. It was customized by Indian firm DC Designs and is rumored to belong to the Sultan of Brunei's family. I guess it looks okay, and I like the way the doors open (see pictures after the jump), but you know what really gets me? The custom plate. Somebody please tell me CEXI means something in another language or counting system. Because as far as I know, it's a tacky misspelling of "SEXY" and makes you look like an idiot. This reminds me: there was a girl that went to my high school, Lexi, and when she turned 16 her parents got her a new car. And you know what custom plate she chose? "SXI LEXI". The best part was she was nowhere near sexy. She should have gone with "FUGLY LX". I mean she was bad. I'm talking possum ugly. Pogly.

Hit the jump for a bunch more pictures of a car I'll never own.

rolls-1.jpg

rolls-2.jpg

rolls-3.jpg

rolls-4.jpg

rolls-5.jpg

Ultimate Rolls-Royce photographed in London [autotrader]

Thanks Marshall, but I'll be sticking to the Neon until it breaks down. Then I'm thinking about an electric scooter.

  • van

    Các loại nhà xưởng tiền chế ngày nay trở nên vô cùng phổ biến trong cuộc sống. Lý do là vì nhà thép tiền chế mang lại nhiều lợi ích vượt trội hơn cho các nhà đầu tư so với các kiểu nhà truyền thống khác. Bản vẽ chi tiết nhà xưởng tiền chế giúp các chủ đầu tư có thể hiểu rõ hơn được ý tưởng thiết kế của công ty xây dựng nhà kho tiền chế. Điều này giúp các chủ đầu tư dễ dàng hình dung về kết cấu công trình hơn nhà thép tiền chế cao tầng. Công đoạn đầu tiên trong thiết kế bản vẽ nhà xưởng khung thép chính là thiết kế bản vẽ kỹ thuật. Trong đó bản vẽ kiến trúc và bản vẽ kết cấu thép sau khi hoàn thành phải được rà soát và thẩm định lại một cách kỹ lưỡng nhất giấy phép xây dựng nhà xưởng . Lý do là vì các bản vẽ này ảnh hưởng lớn đến sự an toàn về khả năng chịu lực và độ chắc chắn của cả công trình nhà kho khung thép.

blog comments powered by Disqus
Previous Post
Next Post